Potrait Image
142333717008090

Profil společnosti

Řadu produktů COREGA® vyrábí společnost GlaxoSmithKline (GSK), farmaceutická společnost, která se zabývá výzkumem a vývojem nových a inovativních léků, vakcín a produktů zdravotní péče pro Českou republiku a obyvatele všech zemí světa.

Profil společnosti

GlaxoSmithKline, s. r. o., je v České republice pobočkou jedné z největších farmaceutických firem na světě GlaxoSmithKline Plc., která sídlí v Londýně. Firma se zabývá výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem léčivých přípravků a 
patří mezi přední světové inovátory v tomto oboru. Vyvíjí účinná a bezpečná léčiva nejvyšší kvality a tím aktivně vstupuje do boje s nemocemi. Společnost GSK se dělí na divize Pharmaceuticals (společně s týmy, které se zabývají klinickým hodnocením vyvíjených léčiv a očkovacích látek) a Consumer Healthcare.

Poslání společnosti

Hlavním posláním společnosti GlaxoSmithKline je zlepšit kvalitu lidského života tím, že umožní lidem být aktivnějšími, cítit se lépe a žít déle.

Terapeutické oblasti

Společnost GlaxoSmithKline se soustředí na výzkum a vývoj léků v těchto hlavních terapeutických oblastech: respirační onemocnění - astma a chronická obstrukční choroba plic, onkologie, onemocnění CNS, kardiovaskulární a metabolická onemocnění. Přední postavení zaujímá společnost také ve vývoji vakcín a nových léčebných postupů proti nádorovým onemocněním. Svým zaměřením na výzkum a vývoj nových očkovacích látek významně přispívá k potlačování epidemických i jinak závažných infekčních onemocnění.

Výzkum a vývoj

Společnost GSK investuje značné finanční prostředky do výzkumu a vývoje nových léčiv. Celosvětově přesáhl rozpočet firmy na výzkum a vývoj nových léků v roce 2012 částku 4,4 miliardy USD. Náklady na vývoj jednoho nového léku dosahují až 1 miliardy GBP a vývoj trvá obvykle 10–15 let. V současné době je v různých fázích klinického vývoje společnosti GlaxoSmithKline celkem 150 nových účinných látek, vakcín či produktových inovací. V loňském roce bylo uvedeno na trh 12 nových produktů nebo nových indikací GSK a dalších 30 se nacházelo v závěrečné fázi vývoje.

Divize Consumer Healthcare

Významné postavení zaujímá společnost GSK také v oblasti volně prodejných léků. Jedná se zejména o léky proti bolesti, léky proti chřipce a nachlazení a dále 
o výrobky ústní hygieny a dermatologické přípravky.

Podpora veřejně prospěšných aktivit

Společnost GlaxoSmithKline si je vědoma své společenské odpovědnosti, která vyplývá z jejího postavení, a významnou část svého zisku celosvětově věnuje 
na podporu veřejných a charitativních projektů.

GSK ve světě

Společnost GSK má sídlo ve Velké Británii, prostřednictvím svých poboček však působí ve více než 115zemích a na celém světě zaměstnává zhruba 100 tisíc lidí. Z tohoto počtu pak více než 14 tisíc lidí pracuje v oblasti výzkumu a vývoje nových léčiv. Další informace včetně podrobností o výzkumu a vývoji nových léčivých přípravků nabízí globální webová stránka společnosti v angličtině www.gsk.com.

Posláním společnosti GlaxoSmithKline je zlepšit kvalitu lidského života tím, že umožníme lidem být aktivnější, cítit se lépe a žít déle.

 
Country Selector