A A
Potrait Image
Handwritten Image

KÉRJÜK, ALAPOSAN OLVASSA EL A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET, MIELŐTT HASZNÁLNI KEZDI EZT A HONLAPOT!

A HONLAP HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

Az alábbi Felhasználási feltételek (valamint a benne hivatkozott dokumentumok) tartalmazzák azokat a használati feltételeket, amelyek a www.corega.hu (a honlapunk) látogatására vonatkoznak, akár vendégként, akár regisztrált felhasználóként kereste fel azt. A honlap használata magába foglalja a hozzáférést, az olvasást, valamint a honlapra történő regisztrációt.

Kérjük, alaposan olvassa el a Felhasználási feltételeket, mielőtt meglátogatja a honlapunkat, mivel ezek a feltételek kötelező érvényűek lesznek Önre, miközben használja a honlapot. Javasoljuk, hogy nyomtasson ki egy példányt további felhasználás céljából.

A Honlap látogatásával Ön elfogadja az alábbi feltételeket, és kijelenti, hogy betartja a Felhasználási Feltételeket. Amennyiben nem fogadja el feltételeinket, Ön nem használhatja ezt a honlapot.

TOVÁBBI RELEVÁNS FELTÉTELEK

Jelen Felhasználási feltételek az alábbi kiegészítő feltételeket is magában foglalják, amelyek ugyancsak honlapunk használatára vonatkoznak:

Adatvédelmi nyilatkozat, amely meghatározza azokat a feltételeket, amelyek arra vonatkoznak, hogyan dolgozzuk fel az Öntől gyűjtött, vagy az Ön által megadott személyes adatokat. A honlapunk használatával Ön beleegyezik adatainak kezelésébe, valamint kijelenti, hogy az Ön által megadott adatok megfelelnek a valóságnak.

Elfogadható használatra vonatkozó nyilatkozat, amely definiálja a honlapunk elfogadható, illetve nem elfogadható használati módját. Ha honlapunkat használni kívánja, el kell fogadnia az Elfogadható használatra vonatkozó nyilatkozatot.

A cookie-k használatára vonatkozó nyilatkozat, amely meghatározza a cookie-kra vonatkozó információkat a honlapunkon.

RÓLUNK

A www.corega.hu honlapot a GlaxoSmithKline Kft. („Vállalatunk”) működteti. Cégünk Magyarországon a 01-09-264844 cégjegyzékszám alatt van regisztrálva, regisztrált irodánk címe az alábbi: 1124 Budapest, Csörsz utca 43.

MÓDOSÍTÁSOK

Jelen Felhasználási feltételeket bármikor felülvizsgálhatjuk és jelen honlap szövegét módosíthatjuk.

Kérjük, rendszeresen látogassa meg ezt az oldalt és kövesse nyomon az esetleges változtatásokat, mivel azok Önre is vonatkoznak.

HONLAPUNK TARTALMÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA

Időnként frissíthetjük honlapunkat, és időről időre megváltoztathatjuk annak tartalmát is. Ugyanakkor kérjük vegye figyelembe, hogy a honlapunkon szereplő bármely tartalom bármikor elavult lehet, és semmilyen kötelezettségünk nincs arra vonatkozóan, hogy a kérdéses információt naprakésszé tegyük.

Nem vállalunk garanciát arra vonatkozólag, hogy honlapunk, illetve az azon megtalálható bármilyen tartalom hibáktól és hiányoktól mentes legyen.

SZELLEMI TULAJDONJOG

A honlapunkon, valamint a honlapon publikált anyagokban található valamennyi szellemi tulajdonjogi alkotásnak mi vagyunk a tulajdonosai vagy az engedélyesei. Ezeket a munkákat az egész világra kiterjedő szerzői jogok és szerződések védik. Minden ilyen jog fenntartva.

Önnek lehetősége van kinyomtatni egy példányt, valamint letölteni a honlapunk bármely részét, illetve oldalát saját személyes használatra, valamint arra is, hogy mások figyelmét is felhívja saját cégén belül a honlapunkon közzétett tartalmakra.

Ön ugyanakkor semmilyen módon nem módosíthatja a honlapunkról kinyomtatott, illetve letöltött papír alapú vagy digitális másolatokat, továbbá nem használhatja az illusztrációkat, fényképeket, videó- és hanganyagokat, valamint grafikákat a hozzájuk tartozó szövegtől függetlenül.

Jogtulajsonosi státuszunkat (valamint minden más azonosítható forrásként megjelölt szerző státuszát) mint a honlapunkon található tartalom szerzőit minden alkalommal fel kell tüntetni.

A honlapunkon található tartalmat vagy annak részeit nem szabad kereskedelmi célból felhasználni anélkül, hogy erre mi vagy a licenszet adó partnereink hozzájárulásunkat adnánk.

Amennyiben Ön úgy nyomtatja ki, másolja le vagy tölti le honlapunk bármely részét, hogy megsérti jelen Felhasználási feltételeket, a honlapunk használatára vonatkozó joga azonnali hatállyal megszűnik, továbbá kérésünkre Ön köteles visszatéríteni vagy megsemmisíteni az anyagaink Önnél található valamennyi másolatát.

AZ INFORMÁCIÓK MEGBÍZHATÓSÁGA

A honlapunkon található tartalmak kizárólag általános információt tartalmaznak, és nem áll szándékunkban olyan tanácsot nyújtani, amelyre korlátozás nélkül támaszkodhat. Mielőtt a honlapunkon található információk alapján bármilyen tevékenység végzésébe kezdene, vagy éppen abbahagyná azt, mindenképpen kérjen speciális szaktanácsot egészségügyi szakembertől.

Annak ellenére, hogy minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a honlapunkon közölt információk naprakészek legyenek, azonban nem állítjuk és nem is garantáljuk, sem kifejezetten, sem pedig közvetve, hogy a honlapunkon található információk pontosak, teljesek, illetve naprakészek volnának.

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Jelen Felhasználási feltételekben semmi sem zárja ki, illetve korlátozza a felelősségünket azokért a halálesetekért vagy személyi sérülésekért, amelyek saját hanyagságunkból, tudatos félrevezetésből, vagy rosszhiszemű félreértelmezésből következnek be, továbbá minden olyan esetben, amikor a felelősség nem zárható ki, illetve nem korlátozható az angol és magyar jog alapján.

A törvény által engedélyezett mértékig kizárunk minden olyan körülményt, garanciát, értelmezést, és minden olyan feltételt, amely akár egyértelműen, akár közvetett módon alkalmazható lehet a honlapunkra vagy annak tartalmára nézve.

Nem vállalunk felelősséget a felhasználókat ért bármilyen veszteségért vagy kárért, akár a szerződésben foglalt, akár a szerződésen kívüli károkozás (beleértve a gondatlanságot), illetve törvényes kötelezettség megszegése miatt keletkezik, vagy más módon, abban az esetben is, ha az előre látható, vagy pedig az alábbiakkal kapcsolatba hozható, illetve annak következtében jön létre:

• honlapunk használata, vagy pedig annak hiánya; illetve

• a honlapunkon megjelenített bármilyen anyag használata, illetve az abba vetett bizalom.

Amennyiben Ön üzleti felhasználó, kérjük vegye figyelembe, hogy kifejezetten nem vállalunk felelősséget az alábbiakra:

• profit, forgalom, üzleti vagy bevételcsökkenés;

• az üzletmenet megszakadása;

• a várt megtakarítások elmaradása;

• üzleti lehetőség, vásárlóközönség vagy jó hírnév elveszítése; illetve

• bármilyen indirekt vagy következményes veszteség vagy kár.

Amennyiben Ön magánszemély, kérjük vegye figyelembe, hogy honlapunk kizárólag belföldön, magáncélra használható. Ön tudomásul veszi, hogy honlapunkat nem használhatja fel kereskedelmi vagy üzleti célokra, és hogy nem vállalunk felelősséget az alábbiakra: profit elveszítése, üzleti lehetőség elszalasztása, az üzletmenet megszakadása, illetve üzleti lehetőség elveszítése.

Ha a honlapunkat, illetve bármelyik hivatkozott oldalt használja, onnan bármilyen tartalmat letölt, nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amit vírus, elosztott “szolgáltatás megtagadása” támadás, vagy bármely egyéb technológiailag káros anyag okoz, amely megfertőzheti számítógépét, számítógépes programjait, adatait vagy egyéb személyes anyagait.

Ugyancsak nem vállalunk felelősséget azon honlapok tatalmáért sem, amelyekre a mi honlapunkon található hivatkozások révén jutott el. Az ilyen hivatkozásokat nem szabad úgy értelmezni, hogy a hivatkozott honlapok tartalmával vállalatunk egyet ért. Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért sem, amely ezen honlapok használata miatt következne be.

TARTALOM FELTÖLTÉSE A HONLAPUNKRA

Ha Ön egy olyan szolgáltatást vesz igénybe, amelynek révén tartalmat tölthet fel honlapunkra, vagy pedig kapcsolatba léphet honlapunk további felhasználóival, el kell fogadnia az Elfogadható használatra vonatkozó nyilatkozatban foglaltakat.

Ön garantálja, hogy bármilyen, a fentieknek megfelelő feltöltés megfelel a nyilatkozatban foglaltaknak, és Ön lesz a felelős, valamint a garancia megsértése esetén Önnek kell bennünket kárpótolnia. Amennyiben Ön magánszemély, úgy Ön lesz a felelős bármilyen minket ért veszteségért vagy kárért, amely ezen garanciák megsértéséből következik.

Ha bármilyen anyag feltöltésre kerül az oldalunkra, azt nem bizalmas és nem szellemi tulajdoni információként kezeljük, és jogunkban áll bármilyen ilyen tartalmat használni, másolni, közzétenni, valamint harmadik felekkel megosztani, bármilyen célból. Ugyancsak szabadon, bármilyen célra felhasználhatunk bármilyen ötletet, koncepciót, szakértelmet, illetve technikát, amit az így feltöltött információk tartalmaznak, beleértve, de nem kizárólagosan, az ilyen típusú információkat tartalmazó termékek fejlesztését, kivitelezését és forgalmazását.

Továbbá jogunkban áll megosztani az Ön személyazonosságát bármilyen harmadik féllel, aki azt állítja, hogy az Ön által a honlapunkra feltöltött vagy ott megosztott tartalom az ő szellemi tulajdonjogát, illetve személyiségi jogát sérti.

Nem vállalunk felelősséget semmiféle harmadik fél felé olyan adatok tartalmáért és pontosságáért, amit Ön vagy bármely más felhasználó töltött fel a honlapunkra.

Jogunkban áll eltávolítani bármilyen, Öntől származó megosztást a honlapunkról, amennyiben véleményünk szerint az Ön megosztása nem felel meg a tartalomra vonatkozó standardoknak az Elfogadható használatra vonatkozó irányelvekben lefektetett módon.

A honlapunkon a többi felhasználó által megosztott vélemények nem tükrözik a mi véleményünket, illetve értékrendünket.

VÍRUSOK

Nem garantáljuk, hogy honlapunk biztonságos, illetve hibáktól és vírusoktól mentes.

Ön a felelős azért, hogy a honlapunkhoz történő hozzáférés érdekében megfelelően beállítsa információs technológiai felszereléseit, számítógépes programjait és operációs rendszerét. Javasoljuk, hogy használjon saját vírusvédelmi szoftvert.

Tilos visszaélnie a honlapunkkal oly módon, hogy készakarva vírusokat, trójai programokat, férgeket, logikai bombákat, valamint egyéb, kártékony és technológiai szempontból káros anyagokat tölt fel oda. Nem szabad illetéktelen hozzáférési próbálkozásokat tennie honlapunkhoz, illetve a honlapunkat tároló szerverhez vagy bármilyen, a honlapunkkal kapcsolatban álló más szerverhez, számítógéphez, vagy adatbázishoz. Ne támadja meg honlapunkat „szolgáltatás megtagadása”, illetve elosztott „szolgáltatás megtagadása” támadás révén. Amennyiben a fentieket megszegi, az 1990-es Számítógépes visszaélésekkel foglalkozó törvény értelmében Ön bűncselekményt követ el. Bármilyen ezzel kapcsolatos szabályszegést jelenteni fogunk a megfelelő törvény-végrehajtási hatóság számára, és együtt fogunk működni a hatóságokkal az Ön személyes adatainak felfedése tekintetében. Amennyiben a fenti irányelveket megsérti, azonnal elveszíti a honlapunk használatának jogát.

HIVATKOZÁSOK A HONLAPUNKHOZ

Önnek lehetősége van arra, hogy elhelyezzen egy hivatkozást a kezdőlapunkra abban az esetben, ha ezt tisztességes és jogszerű módon hajtja végre, és ez nem befolyásolja károsan hírnevünket, és nem is tesz szert jogosulatlan előnyre általa.

Ne helyezzen el hivatkozást olyan módon, amely azt sugallná, hogy bármiféle kapcsolat, jóváhagyás vagy hozzájárulás történt volna részünkről, ha ez nem igaz.

Ne hozzon létre hivatkozást a honlapunkra olyan honlapokon, amelyek nem állnak az Ön tulajdonában.

Honlapunk nem jeleníthető meg semmilyen másik honlapon, és kizárólag olyan hivatkozást hozhat létre, ami a kezdőlapra mutat.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül visszavonjuk a hivatkozási engedélyt.

A hivatkozást tartalmazó honlapnak minden szempontból meg kell felelnie a tartalmi standardoknak, az Elfogadható használatra vonatkozó nyilatkozatban lefektetett módon.

Amennyiben a fentiekben meghatározottaktól eltérő tartalmat szeretne használni a honlapunkról, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az info.hungary@gsk.com e-mail címen.

HARMADIK FÉL OLDALÁRA TÖRTÉNŐ HIVATKOZÁSOK ÉS FORRÁSOK HONLAPUNKON

Ahol honlapunkon harmadik fél által üzemeltetett más oldalakra mutató hivatkozások, illetve források találhatóak, ezek a hivatkozások csak az Ön tájékoztatása érdekében vannak feltüntetve.

Az ezen honlapok, illetve források tartalmáért nem vállalunk felelősséget.

NEMKÍVÁNT ESEMÉNY JELENTÉSE

Arra kérjük fogyasztóinkat, hogy termékeink használata esetén jelentsenek minden olyan eseményt, ami nemkívánt mellékhatásra utalhat. Ha mellékhatásról szeretne bejelentést tenni, kérjük kattintson a következő hivatkozásra: http://health.gsk.com/ ahol a honlap utasításait követve tehet bejelentést a mellékhatásról.

Ha aggódik valamelyik mellékhatás miatt, vagy úgy gondolja, hogy a tünetei súlyosak, kérjük, forduljon orvoshoz, fogorvoshoz vagy gyógyszerészhez, ugyanis ők vannak abban a helyzetben, hogy szakszerű tanácsot adhassanak Önnek.

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Amennyiben Ön magánszemély, kérjük vegye figyelembe, hogy jelen Felhasználási feltételekre, valamint annak tárgyára és témájára az angliai jogszabályok vonatkoznak. Mindkét fél egyetért, hogy az angliai és wales-i bíróságok nem kizárólagos joghatóságok. Amennyiben Ön Észak-Írországban lakik, akkor lakóhelyén is indíthat eljárást, és ha lakóhelye Skócia, akkor Skóciában is indíthat eljárást. Amennyiben Ön üzleti felhasználó, jelen Felhasználási feltételekre, valamint annak tárgyára és témájára (és bármilyen, szerződésben nem szabályozott vitára vagy követelésre) az angliai jogszabályok vonatkoznak. Mindkét fél egyetért, hogy az angliai és wales-i bíróságok a kizárólagos joghatóságok, azonban bizonyos nemzetközi jog által meghatározott fogyasztói ügyekben a magyar bíróságok is jogosultak eljárni.

VÉDJEGYEK

A COREGA a GlaxoSmithKline vállalatcsoport bejegyzett védjegye.

LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA

Ha szeretne velünk kapcsolatba lépni, írjon az info.hungary@gsk.com e-mail címre.

Köszönjük, hogy meglátogatta honlapukat.

 
Country Selector