A A
Potrait Image
Corega-SK-Onas

Profil spoločnosti

Produkty COREGA® vyrába spoločnosť GlaxoSmithKline (GSK), farmaceutická spoločnosť, ktorá sa zaoberá výskumom a vývojom nových a inovatívnych liekov, vakcín a produktov zdravotnej starostlivosti pre Slovenskú republiku a obyvateľov všetkých krajín sveta.

Profil spoločnosti

GlaxoSmithKline, s. r. o., je v Slovenskej republike pobočkou jednej z najväčších farmaceutických firiem na svete GlaxoSmithKline Plc., ktorá sídli v Londýne. Spoločnosť sa zabýva výskumom, vývojom, výrobou a predajom liečivých prípravkov a patrí medzi predné svetové inovátory v tomto obore. Vyvíja účinné a bezpečné liečivá najvyššej kvality a tým aktívne vstupuje do boja s chorobami. Spoločnosť GSK sa delí na divízie Pharmaceuticals (spoločne s tímami, ktoré sa zabývajú klinickým hodnotením vyvíjaných liečiv a očkovacích látok) a Consumer Healthcare.

Poslanie spoločnosti

Hlavným poslaním spoločnosti GlaxoSmithKline je zlepšiť kvalitu ľudského života tým, že umožní ľuďom byť aktívnejší, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie.

Terapeutické oblasti

Spoločnosť GlaxoSmithKline sa sústredí na výskum a vývoj liekov v týchto hlavných terapeutických oblastiach: respiračné choroby - astma a chronická obštrukčná choroba pľúc, onkológia, choroby CNS, kardiovaskulárne a metabolické ochorenia. Predné postavenie zaujíma spoločnosť tiež vo vývoji vakcín a nových liečebných postupov proti nádorovým ochorením. Svojím zameraním na výskum a vývoj nových očkovacích látok významne prispieva k potlačovaniu epidemických aj inak závažných infekčných ochorení.

Výskum a vývoj

Spoločnosť GSK investuje značné finančné prostriedky do výskumu a vývoja nových liečiv. Celosvetovo presiahol rozpočet firmy na výskum a vývoj nových liekov v roku 2012 čiastku 4,4 miliardy USD. Náklady na vývoj jedného nového lieku dosahujú až 1 miliardy GBP a vývoj trvá obyčajne  10–15 rokov. V súčasnej dobe je v rôznych fázach klinického vývoja spoločnosti GlaxoSmithKline celkovo 150 nových účinných látok, vakcín alebo produktových inovácií. Vlani bolo uvedené na trh 12 nových produktov alebo nových indikácií GSK a ďalších 30 sa nachádzalo v záverečnej fáze vývoja.

Divízia Consumer Healthcare

Významné postavenie zaujíma spoločnosť GSK taktiež v oblasti voľne predajných liekov. Ide predovšetkým o lieky proti bolesti, lieky proti chrípke a prechladnutiu a ďalej o výrobky ústnej hygieny a dermatologické prípravky.

Podpora verejne prospešných aktivít

Spoločnosť GlaxoSmithKline si je vedomá svojej spoločenskej zodpovednosti, ktorá vyplýva z jej postavenia, a významnú časť svojho zisku celosvetovo venuje na podporu verejných a charitatívnych projektov.

GSK vo svete

Spoločnosť GSK má sídlo vo Veľkej Británii, prostredníctvom svojich pobočiek však pôsobí vo viacej ako 115 krajinách a na celom svete zamestnáva zhruba 100 tisíc ľudí. Z tohto počtu potom viac ako 14 tisíc ľudí pracuje v oblasti výskumu a vývoja nových liečiv. Ďalšie informácie vrátane podrobností o výskume a vývoji nových liečivých prípravkov ponúka globálna webová stránka spoločnosti v angličtine www.gsk.com.

Poslaním spoločnosti GlaxoSmithKline je zlepšiť kvalitu ľudského života tým, že umožníme ľuďom byť aktívnejší, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie.

 
Country Selector